SDB File

? Cách mở file .SDB? Những phần mềm mở file .SDB và sửa file lỗi. Convert N/A SDB file sang định dạng khác.

.SDB File Extension

   

File name SDB File
File Type 1SAP2000 Model File
Nhà phát triển Computers & Structures
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (45 Bình chọn)

File .SDB là file gì?

SDB là 3D Image Files – 1SAP2000 Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Computers & Structures.

mô hình 3D được tạo ra với SAP2000, một phân tích cấu trúc và chương trình thiết kế; chứa các định nghĩa cấu trúc mô hình, tài sản vật chất và phần tĩnh và / hoặc các thông số phân tích năng động, và các dữ liệu thiết kế.

What is a SDB file?

3D model created with SAP2000, a structural analysis and design program; contains structural model definitions, material and section properties, static and/or dynamic analysis parameters, and design data.

Cách mở .SDB file

Để mở file .SDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDB do người dùng đóng góp.

  • Computers & Structures SAP2000
  • SAP2000
  • SAP2000
  • Sage Simply Accounting
  • Simply Accounting by Sage
  • Simply Accounting
  • Simply Accounting

Chuyển đổi file .SDB

File .SDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.