Self-efficacy

Định nghĩa Self-efficacy là gì?

Self-efficacyTự hiệu quả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Self-efficacy – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Niềm tin của một người về khả năng và năng lực của mình để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc để đối phó với những thách thức của cuộc sống.

Definition – What does Self-efficacy mean

A person’s belief about his or her ability and capacity to accomplish a task or to deal with the challenges of life.

Source: ? Business Dictionary