SIB File

? Cách mở file .SIB? Những phần mềm mở file .SIB và sửa file lỗi. Convert N/A SIB file sang định dạng khác.

.SIB File Extension

   

File name SIB File
File Type Sibelius Score
Nhà phát triển Sibelius
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (62 Bình chọn)

File .SIB là file gì?

SIB là Audio Files – Sibelius Score, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sibelius.

Nhạc số điểm tạo ra với Sibelius phần mềm ký hiệu âm nhạc; chưa bao gồm sử dụng phần mềm hoặc một thiết bị đầu vào MIDI; có thể được sử dụng để chơi nhạc cụ phần mềm, nhưng không chứa dữ liệu âm thanh thực tế.

What is a SIB file?

Musical score created with Sibelius music notation software; may be composed using software or a MIDI input device; can be used to play software instruments, but does not contain actual audio data.

Cách mở .SIB file

Để mở file .SIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIB do người dùng đóng góp.

  • Avid Sibelius
  • Sibelius
  • Sibelius
  • WindowsR Internet Explorer
  • Sibelius First
  • TsiLang Components Suite
  • TsiLang Components Suite

Chuyển đổi file .SIB

File .SIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.