SKETCHPAD File

? Cách mở file .SKETCHPAD? Những phần mềm mở file .SKETCHPAD và sửa file lỗi. Convert N/A SKETCHPAD file sang định dạng khác.

.SKETCHPAD File Extension

   

File name SKETCHPAD File
File Type Sketchpad Drawing File
Nhà phát triển Sketch.IO
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SKETCHPAD là file gì?

SKETCHPAD là Vector Image Files – Sketchpad Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sketch.IO.

tập tin Một Sketchpad là một bản vẽ được tạo ra bởi Sketch.IO Sketchpad, một công cụ máy tính để bàn và bản vẽ web. Nó chứa một hình ảnh được lưu ở định dạng Sketchpad, có thể bao gồm nhiều lớp, nét cọ, văn bản, hình dạng, và clipart.

What is a SKETCHPAD file?

A SKETCHPAD file is a drawing created by Sketch.IO Sketchpad, a desktop and web drawing tool. It contains an image saved in Sketchpad format, which may include multiple layers, brush strokes, text, shapes, and clipart.

Cách mở .SKETCHPAD file

Để mở file .SKETCHPAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKETCHPAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKETCHPAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKETCHPAD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SKETCHPAD

File .SKETCHPAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.