SketchUp Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download SketchUp Application – NA

Phần mềm SketchUp Application

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

SketchUp Application là phần mềm gì?

SketchUp Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của SketchUp Application là Version NA (cập nhật NA)

SketchUp là một ứng dụng mô hình 3D và 2D bằng Google, cho phép người dùng, thiết kế đồ họa, và các nghệ sĩ người mẫu để tạo ra nội dung ba chiều. Ban đầu nó được thực hiện bởi @Last Software, được mua lại bởi Google vào năm 2006 sau khi cựu tạo ra một plugin SketchUp cho Google Earth; Google giữ lại plugin này trong các phiên bản tiếp theo của SketchUp và Google Earth. Tầm nhìn ban đầu của SketchUp, theo các nhà phát triển của nó, là tạo ra một chương trình mô phỏng cảm giác của một cây bút và giấy trong khi làm việc trên 3D (khẩu hiệu của nó là “3D for everyone”), và các công cụ địa điểm và khả năng để các nhà thiết kế trong khi có một trực quan, đơn giản, dễ dàng để tìm hiểu, và giao diện thú vị. SketchUp được sử dụng thường xuyên nhất bởi các kỹ sư kiến ​​trúc sư (cơ khí và dân sự đang thường xuyên nhất), các nhà phát triển trò chơi và các nhà thiết kế, và các ngành nghề liên quan có yêu cầu mô hình hóa 3D objects.SketchUp có hai phiên bản: sự trả tiền, phiên bản Pro, và ấn bản Google SketchUp , đó là phiên bản miễn phí và có thể tải về của SketchUp Pro, nhưng với một số khả năng như các plugin Google Earth. Gọi là 3D Warehouse của Google, đây là một plugin nơi người dùng có thể tìm kiếm các đối tượng 3D trong cơ sở dữ liệu Google Earth, hoặc thêm nội dung 3D của riêng mình là tốt.

What is SketchUp Application?

SketchUp is a 3D and 2D modeling application by Google, which lets users, graphic designers, and modeling artists to create three-dimensional content. It was originally made by @Last Software, which was acquired by Google in 2006 after the former created a SketchUp plugin for Google Earth; Google retained this plugin in the subsequent releases of SketchUp and Google Earth. The original vision of SketchUp, according to its developers, was to create a program that emulates the feel of a pen and paper while working on 3D (its slogan was “3D for everyone”), and to place tools and capabilities to the designer while having an intuitive, simple, easy to learn, and enjoyable interface. SketchUp is used most often by engineers (mechanical and civil being most often), architects, game developers and designers, and related professions that require the modeling of 3D objects.SketchUp has two editions: the paid, Pro version, and the Google SketchUp edition, which is the free and downloadable version of SketchUp Pro, but with some capabilities like the Google Earth plugin. Called Google 3D Warehouse, this is a plugin where users can search for 3D objects in the Google Earth database, or add 3D content of their own as well.

Các loại file được mở bởi SketchUp Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm SketchUp Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download SketchUp Application

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg