ODI File

? Cách mở file .ODI? Những phần mềm mở file .ODI và sửa file lỗi. Convert Zip ODI file sang định dạng khác.

.ODI File Extension

   

File name ODI File
File Type OpenDocument Image
Nhà phát triển OASIS
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ODI là file gì?

ODI là Raster Image Files – OpenDocument Image, dưới định dạng Zip được phát triển bởi OASIS.

tài liệu hình ảnh được tạo ra bằng cách sử dụng tiêu chuẩn OASIS OpenDocument; chứa các đồ họa hình ảnh cũng như các định nghĩa dựa trên XML mô tả cách bố trí của các hình ảnh; sử dụng để lưu trữ, xuất khẩu, nhập khẩu hình ảnh trong một định dạng chuẩn.

What is a ODI file?

Image document created using the OASIS OpenDocument standard; contains the image graphics as well as XML-based definitions that describe the layout of the image; used for storing, exporting, and importing images in a standard format.

Cách mở .ODI file

Để mở file .ODI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODI do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice

Chuyển đổi file .ODI

File .ODI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.