Skill variety

Định nghĩa Skill variety là gì?

Skill varietySự đa dạng kỹ năng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Skill variety – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phạm vi của các khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể. Vị trí đòi hỏi một cá nhân sở hữu bộ kỹ năng khác nhau để thực hiện nhiệm vụ công việc được biết là có nhiều kỹ năng cao.

Definition – What does Skill variety mean

Range of abilities needed to perform a specific job. Positions which require an individual to possess different skill sets in order to perform job duties are known to have a high skill variety.

Source: ? Business Dictionary