SMV File

? Cách mở file .SMV? Những phần mềm mở file .SMV và sửa file lỗi. Convert N/A SMV file sang định dạng khác.

.SMV File Extension

   

File name SMV File
File Type 1VideoLink Mail Video File
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .SMV là file gì?

SMV là Video Files – 1VideoLink Mail Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smith Micro.

định dạng video được sử dụng để ghi lại cuộc hội thảo video và truyền video qua e-mail; được hỗ trợ bởi một số loại của Trung Quốc các máy nghe nhạc cầm tay như TRIO Onyx Portable Media Player và Global Sources Direct MP4 Player; cũng được hỗ trợ bởi Philips GoGear Vibe media player.

What is a SMV file?

Video format used for recording video conferences and transmitting videos via e-mail; supported by several types of Chinese portable media players such as the TRIO Onyx Portable Media Player and the Global Sources Direct MP4 Player; also supported by the Philips GoGear Vibe media player.

Cách mở .SMV file

Để mở file .SMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMV do người dùng đóng góp.

  • QvodPlayer
  • Simview
  • Simview
  • Pure Codec
  • Media Player Classic
  • PurePlayer2
  • PurePlayer2

Chuyển đổi file .SMV

File .SMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.