Static Timing Analysis

Định nghĩa Static Timing Analysis là gì?

Static Timing AnalysisPhân tích Timing tĩnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Static Timing Analysis – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Static Timing Analysis? – Definition

Understanding the Static Timing Analysis

Thuật ngữ liên quan

  • Static Verification
  • Sequence Diagram
  • CPU Time
  • Clock Gating
  • Integrated Circuit (IC)
  • Logic Gate
  • Unified Modeling Language (UML)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm