Toad

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Toad – NA

Phần mềm Toad

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Toad là phần mềm gì?

Toad là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Toad là Version NA (cập nhật NA)

Toad DBA Suite cho Oracle là một tập hợp đầy đủ các công cụ DBA Oracle. Toad cho phép người sử dụng trở nên chủ động hơn bằng cách đảm bảo hiệu suất tối ưu và tự động bảo trì. Nó là một truy vấn cross-platform và dữ liệu tích hợp công cụ. Nó đơn giản hoá truy cập dữ liệu, phân tích và trích lập dự phòng cho các chuyên gia quản lý dữ liệu. Nó được hỗ trợ trên Linux, Unix và Windows.

What is Toad?

Toad DBA Suite for Oracle is a full set of Oracle DBA tools. Toad lets the user become more proactive by ensuring optimal performance and automating maintenance. It is a cross-platform query and data integration tool. It simplifies data access, analysis, and provisioning for data management professionals. It is supported on Linux, Unix, and Windows.

Các loại file được mở bởi Toad

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Toad có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DCPQSPSQLSSPRJTASTCSTDRTEFTERTIMTPFTRPTSMTXPXPN

Download Toad

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg