WorldWide Telescope

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download WorldWide Telescope – NA

Phần mềm WorldWide Telescope

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

WorldWide Telescope là phần mềm gì?

WorldWide Telescope là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của WorldWide Telescope là Version NA (cập nhật NA)

WorldWide Telescope là một chương trình phần mềm từ Microsoft sẽ mất gần người dùng đến bầu trời. Nó là một loại phần mềm trực quan mà sẽ cho phép người dùng xem hình ảnh tuyệt đẹp từ kính thiên văn vũ trụ như Kính thiên văn không gian Hubble, cũng như trái đất dựa trên máy tính telescopes.The sẽ được biến thành một kính viễn vọng ảo sẽ cho phép người sử dụng để xem không gian và điều hướng trong không gian. Người dùng có thể chọn những gì chế độ xem để sử dụng. Có 5 quan điểm rằng người dùng có thể lựa chọn từ: Sky, Trái Đất, Hệ Mặt Trời, hành tinh và Panoramas.From chế độ Sky view, người dùng có thể khám phá bầu trời, xem mặt trời, mặt trăng và các hành tinh có thể nhìn thấy, ở những vị trí chính xác của họ. Đối với quan điểm trái đất, một hình ảnh 3D của Trái đất có thể được xem; và cho hệ thống năng lượng mặt trời, người dùng có thể xem tất cả các đối tượng có thể nhìn thấy trong Hệ Mặt Trời, từ mặt trời tất cả các cách để Sao Diêm Vương. Đối với hành tinh, hiện nay có 8 thiên thể có thể được xem ở chế độ 3D, bao gồm sao Kim, sao Mộc và vệ tinh của nó, và mặt trăng của Trái đất. Phần mềm này có thể được tải về và cài đặt trên một máy tính Windows hoặc một ứng dụng trên nền web cũng có thể được sử dụng.

What is WorldWide Telescope?

WorldWide Telescope is a software program from Microsoft that will take the user close to the skies. It is a type of visualization software that will allow the user to view stunning images from space-based telescopes such as the Hubble Space Telescope, as well as Earth-based telescopes.The computer will be turned into a virtual telescope that will enable the user to view space and navigate through space. The user can choose what mode of view to use. There are 5 views that the user can choose from: Sky, Earth, Solar System, Planets and Panoramas.From the Sky view mode, users can explore the skies, view the sun, moon and visible planets, in their exact positions. For Earth view, a 3D image of the Earth can be viewed; and for Solar System, the user can view all visible objects in the Solar System, from the Sun all the way to Pluto. For Planets, there are currently 8 celestial bodies that can be viewed in 3D mode, including Venus, Jupiter and its moons, and Earth’s moon. The software can be downloaded and installed on a Windows PC, or a Web-based application can also be used.

Các loại file được mở bởi WorldWide Telescope

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm WorldWide Telescope có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) KMLKMZWTMLWTTWWTFIGWWTL

Download WorldWide Telescope

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg