U8 File

? Cách mở file .U8? Những phần mềm mở file .U8 và sửa file lỗi. Convert Binary U8 file sang định dạng khác.

.U8 File Extension

   

File name U8 File
File Type 13D Lemmings Audio File
Nhà phát triển Clockwork Games
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .U8 là file gì?

U8 là Audio Files – 13D Lemmings Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Clockwork Games.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi 3D Lemmings, một trò chơi đố cũ nơi mà mục tiêu là để hướng dẫn lemmings đến nơi an toàn; chứa âm thanh được chơi khi một số sự kiện trò chơi xảy ra, chẳng hạn như khi một lemming rơi hoặc sử dụng một công cụ đào bới.

What is a U8 file?

Audio file used by 3D Lemmings, an older puzzle game where the objective is to guide lemmings to safety; contains sounds that are played when certain game events happen, such as when a lemming falls or uses a digging tool.

Cách mở .U8 file

Để mở file .U8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .U8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .U8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .U8 do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Wenlin Software for Learning Chinese

Chuyển đổi file .U8

File .U8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.