VisiCalc

Định nghĩa VisiCalc là gì?

VisiCalcVisiCalc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VisiCalc – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the VisiCalc? – Definition

Understanding the VisiCalc

Thuật ngữ liên quan

  • Spreadsheet
  • Accounting Software
  • Lotus 1-2-3
  • Spreadsheet Software
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet
  • Application Portfolio

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm