Vulture capitalist

Định nghĩa Vulture capitalist là gì?

Vulture capitalistTư bản chủ nghĩa kền kền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vulture capitalist – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xúc phạm hạn cho nhà đầu tư mà chính (thường được ẩn) chương trình nghị sự là để nắm quyền kiểm soát của công ty đầu tư. Xem thêm nhà đầu tư thiên thần.

Definition – What does Vulture capitalist mean

Derogatory term for the investor whose primary (and usually hidden) agenda is to take control of the investee firm. See also angel investor.

Source: ? Business Dictionary