WHS File

? Cách mở file .WHS? Những phần mềm mở file .WHS và sửa file lỗi. Convert N/A WHS file sang định dạng khác.

.WHS File Extension

   

File name WHS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .WHS là file gì?

WHS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .WHS file

Để mở file .WHS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WHS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WHS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WHS do người dùng đóng góp.

  • WinHex
  • TPA Software – WavMan Professional
  • TPA Software – WavMan Professional
  • Worship Him Demo
  • Worship Him
  • WinHex SR
  • WinHex SR

Chuyển đổi file .WHS

File .WHS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.