MS13 File

? Cách mở file .MS13? Những phần mềm mở file .MS13 và sửa file lỗi. Convert N/A MS13 file sang định dạng khác.

.MS13 File Extension

   

File name MS13 File
File Type Multisim 13 Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.6 ★ (5 Bình chọn)

File .MS13 là file gì?

MS13 là CAD Files – Multisim 13 Circuit Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Hồ MS13 là một file CAD tạo ra với phiên bản 13 của Multisim, một chương trình sử dụng để mô phỏng, thiết kế và phân tích bảng mạch in (PCB). Nó chứa một mạch schematic thiết kế, trong đó bao gồm các thành phần và mối liên kết.

What is a MS13 file?

An MS13 file is a CAD file created with version 13 of Multisim, a program used to simulate, design, and analyze printed circuit boards (PCB). It contains a circuit schematic design, which includes components and interconnections.

Cách mở .MS13 file

Để mở file .MS13 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS13 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS13

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS13 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim

Chuyển đổi file .MS13

File .MS13 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.