Wi-Fi Range Extender

Định nghĩa Wi-Fi Range Extender là gì?

Wi-Fi Range ExtenderWi-Fi Range Extender. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wi-Fi Range Extender – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Wi-Fi phạm vi extender là một thiết bị giữa một router cơ sở, hoặc điểm truy cập mạng cục bộ (LAN) không dây, và một máy tính khách hàng hoặc thiết bị đó nằm ngoài phạm vi tín hiệu hoặc bị chặn bởi một rào cản tín hiệu. Các extender hoạt động như một rơle không dây hoặc lặp lại bằng cách nhận tín hiệu điểm truy cập, được truyền lại cho client.This hạn còn được gọi là phạm vi giãn nở.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các máy tính hoặc thiết bị sử dụng một phạm vi extender Wi-Fi trải qua một sự gia tăng độ trễ, tức là thời gian trễ khi gửi và nhận tín hiệu. Những suy nghĩ là khách hàng mà nhận được tín hiệu yếu điểm truy cập tìm mở rộng phạm vi Wi-Fi hiệu quả hơn các khách hàng không thể nhận được bất kỳ tín hiệu nào cả.

What is the Wi-Fi Range Extender? – Definition

A Wi-Fi range extender is a device between a base router, or wireless local area network (LAN) access point, and a client computer or device that is outside the signal range or blocked by a signal barrier. The extender works as a wireless relay or repeater by receiving access point signals, which are retransmitted to the client.This term is also known as range expander.

Understanding the Wi-Fi Range Extender

The computer or device using a Wi-Fi range extender experiences a latency increase, that is, delay time when sending and receiving signals. The thinking is that clients that receive weak access point signals find Wi-Fi range extenders more effective than clients unable to receive any signal at all.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Encryption
  • Signal
  • Local Area Network (LAN)
  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • Wi-Fi Protected Access (WPA)
  • Wi-Fi Alliance
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm