WIP File

? Cách mở file .WIP? Những phần mềm mở file .WIP và sửa file lỗi. Convert N/A WIP file sang định dạng khác.

.WIP File Extension

   

File name WIP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .WIP là file gì?

WIP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .WIP file

Để mở file .WIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIP do người dùng đóng góp.

  • IBM WebSphere Homepage Builder
  • Nature Illusion Studio
  • Nature Illusion Studio
  • IBM WebSphere Studio Homepage Builder
  • WITec Project
  • Nature Studio
  • Nature Studio

Chuyển đổi file .WIP

File .WIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.