Livery

Định nghĩa Livery là gì?

LiveryQuần áo đặc biệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Livery – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuyển giao chính thức (giao hàng) của việc sở hữu hợp pháp của một tài sản thực sự.

Definition – What does Livery mean

Formal transfer (delivery) of the legal possession of a real property.

Source: ? Business Dictionary