WOLF File

? Cách mở file .WOLF? Những phần mềm mở file .WOLF và sửa file lỗi. Convert N/A WOLF file sang định dạng khác.

.WOLF File Extension

   

File name WOLF File
File Type Wolf RPG Editor Game Data Archive
Nhà phát triển SmokingWOLF
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .WOLF là file gì?

WOLF là Encoded Files – Wolf RPG Editor Game Data Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SmokingWOLF.

tập tin một con sói là một kho lưu trữ được tạo ra bởi Wolf RPG Editor, một chương trình của Nhật Bản sử dụng để tạo ra những game nhập vai phức tạp (game nhập vai). Nó có thể chứa một hoặc nhiều thư mục tài nguyên trò chơi và các tập tin đã được mã hóa bằng Wolf RPG Editor và đóng gói với một trò chơi. WOLF tập tin thường bao gồm các hiệu ứng âm thanh .ogg, hình ảnh nền .JPG, các file bản đồ, hoặc hình ảnh nhân vật .PNG.

What is a WOLF file?

A WOLF file is an archive created by Wolf RPG Editor, a Japanese program used to create complex role-playing games (RPGs). It may contain one or more game resource folders and files that have been encrypted by Wolf RPG Editor and packaged with a game. WOLF files typically include .OGG sound effects, .JPG background images, map files, or .PNG character images.

Cách mở .WOLF file

Để mở file .WOLF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WOLF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WOLF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WOLF do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WOLF

File .WOLF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.