WORKSHEET File

? Cách mở file .WORKSHEET? Những phần mềm mở file .WORKSHEET và sửa file lỗi. Convert N/A WORKSHEET file sang định dạng khác.

.WORKSHEET File Extension

   

File name WORKSHEET File
File Type
Nhà phát triển Bare Bones Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .WORKSHEET là file gì?

WORKSHEET là Developer Files – , dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bare Bones Software.

Cách mở .WORKSHEET file

Để mở file .WORKSHEET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WORKSHEET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WORKSHEET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WORKSHEET do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .WORKSHEET

File .WORKSHEET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.