auto-clicker

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download auto-clicker – NA

Phần mềm auto-clicker

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

auto-clicker là phần mềm gì?

auto-clicker là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của auto-clicker là Version NA (cập nhật NA)

Chương trình Auto-clicker từ Shocker là một ví dụ về chương trình được đơn giản hơn là một khía cạnh: tên nói với bạn chính xác những gì bạn có thể mong đợi từ nó và giao diện thực tế của chương trình có hầu như không có lộn xộn quá. Chỉ có một bộ ba của các nút có thể được tìm thấy trên giao diện chương trình, với các tùy chọn khác truy cập thông qua trình đơn thả xuống của nó. Auto Clicker, như các chương trình khác của loại của nó, cung cấp cho người dùng khả năng tiến độ chuột nhấp cái gì đó nghe có vẻ kỳ lạ lúc đầu cho đến khi người dùng nhận ra rằng có những chương trình hoặc các hoạt động máy tính có thể yêu cầu lặp đi lặp lại chuột-nhấp chuột đều đặn. Auto Clicker hỗ trợ loại này tự động click chuột cho cả phải và trái nhấp chuột. Đối với người dùng mà những con chuột có nút chuột giữa, tùy chọn để tự động nhấp chuột vào nút giữa lặp đi lặp lại có sẵn quá. Người dùng có thể thiết lập thời gian mà trôi qua ở giữa nhấp chuột, tất nhiên, và cũng có khả năng đóng băng các con trỏ, mà có nghĩa là nó sẽ ở lại nơi mà nó là một khi click tự động đã được kích hoạt, một tính năng quan trọng khi nhấp chuột nhằm đáp ứng mục tiêu. Người dùng có thể thiết lập phím nóng của họ cho các chức năng của chương trình quá, tất nhiên.

What is auto-clicker?

The Auto-clicker program from Shocker is an example of programs that are straightforward in more than one aspect: the name tells you exactly what you can expect from it and the program’s actual interface has hardly any clutter too. Only a trio of buttons can be found on the program interface, with other options accessible through its drop-down menus. Auto Clicker, like other programs of its type, gives users the ability to schedule mouse clicks—something that may sound odd at first until users realize that there are programs or computer operations that can require repetitive mouse-clicks at regular intervals. Auto Clicker supports this sort of mouse click automation for both right- and left-clicks. For users whose mice have middle mouse buttons, the option to automate repetitive middle button clicks is available too. Users can set the time that elapses in between clicks, of course, and also have the ability to freeze the cursor, which means it will stay where it is once the automated clicking has been activated—an important feature when the clicks are intended to meet a target. Users can set their hotkeys for the program’s functions too, of course.

Các loại file được mở bởi auto-clicker

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm auto-clicker có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ALK

Download auto-clicker

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg