XIN File

? Cách mở file .XIN? Những phần mềm mở file .XIN và sửa file lỗi. Convert N/A XIN file sang định dạng khác.

.XIN File Extension

   

File name XIN File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XIN là file gì?

XIN là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .XIN file

Để mở file .XIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XIN do người dùng đóng góp.

  • Einladungs-Druckerei

Chuyển đổi file .XIN

File .XIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.