YOP File

? Cách mở file .YOP? Những phần mềm mở file .YOP và sửa file lỗi. Convert N/A YOP file sang định dạng khác.

.YOP File Extension

   

File name YOP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .YOP là file gì?

YOP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .YOP file

Để mở file .YOP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YOP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YOP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YOP do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Final Media Player
  • Final Media Player

Chuyển đổi file .YOP

File .YOP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.