Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs)

  Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs) – Definition Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hiệp Định Về Các Biện Pháp Đầu Tư Liên Quan Đến Thương Mại
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs) là gì?

  • Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs) là Hiệp Định Về Các Biện Pháp Đầu Tư Liên Quan Đến Thương Mại.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs) là gì? (hay Hiệp Định Về Các Biện Pháp Đầu Tư Liên Quan Đến Thương Mại nghĩa là gì?) Định nghĩa Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs) / Hiệp Định Về Các Biện Pháp Đầu Tư Liên Quan Đến Thương Mại. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Award Letter
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây