Conservative Estimate

  Conservative Estimate là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Conservative Estimate – Definition Conservative Estimate – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đánh Giá Thận Lượng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Conservative Estimate là gì?

  Một ước tính bảo thủ là một trong những thận trọng để tránh vượt quá trong việc xấp xỉ số lượng, mức độ hoặc giá trị của một cái gì đó. Mặt khác, một ước tính tự do sẽ là một điều cần thận trọng để tránh đánh giá thấp số lượng trong câu hỏi.

   

   

  • Conservative Estimate là Đánh Giá Thận Lượng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Conservative Estimate nghĩa là Đánh Giá Thận Lượng.

  Triết lý nửa trống rỗng là quan điểm bi quan, lạc quan và cuối cùng bất cứ ai có quan điểm đó là một trở ngại, nhưng ‘ước tính bảo thủ’ liên quan đến bất cứ điều gì, từ hợp đồng làm việc, hệ thống ống nước, mộc, sửa chữa xe hơi, ngân sách phim hoặc bất cứ điều gì khác gần như luôn luôn sai.

   

  Definition: A conservative estimate is one that is cautious to avoid excess in approximating the quantity, degree, or worth of something. On the other hand, a liberal estimate would be one that is cautious to avoid underestimating the quantity in question.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ, một ước tính bảo thủ về số lượng Phật tử ở Trung Quốc là khoảng 500.000.000 trong khi ước tính tự do ít thận trọng hơn là 1.200.000.000.

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Conservative Estimate

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Conservative Estimate là gì? (hay Đánh Giá Thận Lượng nghĩa là gì?) Định nghĩa Conservative Estimate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Conservative Estimate / Đánh Giá Thận Lượng. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây