Finding And Development (F&D)

  Finding And Development (F&D) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Finding And Development (F&D) – Definition Finding And Development (F&D) – Đầu tư Hàng hóa

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tìm kiếm và Phát triển (F & D)
  Chủ đề Đầu tư Hàng hóa
  Tên gọi khác Chi phí Tìm kiếm và Phát triển sản phẩm
  Ký hiệu/viết tắt F & D

  Định nghĩa – Khái niệm

  Finding And Development (F&D) là gì?

  Tìm kiếm và phát triển (F & D) (hoặc Chi phí tìm kiếm và phát triển) đề cập đến chi phí phát sinh khi một công ty mua, nghiên cứu và phát triển tài sản trong nỗ lực thiết lập dự trữ hàng hóa. Các doanh nghiệp thăm dò và phát triển dựa vào việc tìm kiếm hàng hóa để sản xuất và bán. Chi phí tìm kiếm và phát triển thể hiện chi phí kinh doanh cho các loại công ty này.

  Chi phí tìm kiếm và phát triển (Finding and development costs) còn được gọi là chi phí tìm kiếm (Finding costs).

  • Finding And Development (F&D) là Tìm kiếm và Phát triển (F & D).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Hàng hóa.

  Công thức – Cách tính

  Chi phí F & D được tính bằng cách chia chi phí phát sinh trong một khoảng thời gian cho số lượng hàng hóa được tìm thấy trong cùng thời gian đó. Dầu thường được đo bằng thùng; khí thường được đo bằng một lượng feet khối nhất định.

    Tranches

  Ý nghĩa – Giải thích

  Finding And Development (F&D) nghĩa là Tìm kiếm và Phát triển (F & D).

  Chi phí tìm kiếm và phát triển (F & D) là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hiện ra dầu (hoặc một loại hàng hóa khác) thông qua thăm dò nơi mà sau đó nó có thể được khai thác và bán.

  Thăm dò bao gồm khảo sát địa chất, phân tích địa chấn và khoan giếng thử nghiệm, trong số các bước khác.

  Chi phí F & D có thể được tính là tỷ lệ tiền chi cho các hàng hóa được phát hiện.

  Mặc dù thuật ngữ tìm kiếm và phát triển có thể liên quan đến chi phí phát sinh bởi bất kỳ loại công ty hàng hóa nào, nó thường được sử dụng liên quan đến chi phí thăm dò của một doanh nghiệp dầu khí. Trong trường hợp này, chi phí tìm kiếm và phát triển có thể được thể hiện trên mỗi thùng dầu.

  Chi phí tìm kiếm được tính trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian đó, số tiền chi ra để xác định dự trữ hàng hóa bổ sung được tính sau đó chia cho số lượng dự trữ bổ sung thực sự được phát hiện trong cùng khoảng thời gian đó.

  Definition: Finding and development (F&D) refers to costs incurred when a company purchases, researches and develops properties in an effort to establish commodity reserves. Exploration and development businesses rely on finding commodities to manufacture and sell. Finding and development costs represent a cost of doing business for these types of companies.
  Finding and development costs are also known as finding costs.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Finding And Development (F&D)

    Just In Case (JIC)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Hàng hóa Finding And Development (F&D) là gì? (hay Tìm kiếm và Phát triển (F & D) nghĩa là gì?) Định nghĩa Finding And Development (F&D) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Finding And Development (F&D) / Tìm kiếm và Phát triển (F & D). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây