Option Pricing Theory

  Option Pricing Theory là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Option Pricing Theory – Definition Option Pricing Theory – Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Lý thuyết lựa chọn giá
  Chủ đề Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn

  Định nghĩa – Khái niệm

  Option Pricing Theory là gì?

  Lý thuyết định giá quyền chọn sử dụng các biến (giá cổ phiếu, giá thực hiện, biến động, lãi suất, thời gian hết hạn) để lý thuyết đánh giá cao một lựa chọn. Về cơ bản, nó cung cấp một ước tính giá trị hợp lý của một tùy chọn mà thương nhân kết hợp vào chiến lược của họ để tối đa hóa lợi nhuận. Một số mô hình thường được sử dụng để lựa chọn giá trị là Black-Scholes, định giá quyền chọn nhị thức, và Monte-Carlo mô phỏng. Những lý thuyết này có lề rộng cho lỗi do phát sinh các giá trị của các tài sản khác, thường là giá của cổ phiếu phổ thông của công ty.

  • Option Pricing Theory là Lý thuyết lựa chọn giá.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Option Pricing Theory

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn Option Pricing Theory là gì? (hay Lý thuyết lựa chọn giá nghĩa là gì?) Định nghĩa Option Pricing Theory là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Option Pricing Theory / Lý thuyết lựa chọn giá. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây