079 File

? Cách mở file .079? Những phần mềm mở file .079 và sửa file lỗi. Convert N/A 079 file sang định dạng khác.

.079 File Extension

   

File name 079 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .079 là file gì?

079 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .079 file

Để mở file .079 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .079 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .079

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .079 do người dùng đóng góp.

  • PowerArchiver
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Parallels Tools Center
  • UltraZip
  • KuaiZip
  • KuaiZip

Chuyển đổi file .079

File .079 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.