AIDA64 Extreme Edition

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download AIDA64 Extreme Edition – NA

Phần mềm AIDA64 Extreme Edition

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

AIDA64 Extreme Edition là phần mềm gì?

AIDA64 Extreme Edition là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của AIDA64 Extreme Edition là Version NA (cập nhật NA)

AIDA64 Extreme Edition là phần mềm từ FinalWire ty TNHH có chức năng như một chương trình chẩn đoán, và cùng một lúc, như một công cụ benchmark để thực hiện hệ thống kiểm tra, xử lý, ổ đĩa, bộ nhớ và bộ nhớ cache. Phần mềm này được sử dụng để kiểm tra xem mọi thứ trong máy tính đang hoạt động bình thường, và những bao gồm phần cứng và phần mềm chạy trong giao diện người dùng system.The cung cấp tất cả các chẩn đoán và chức năng điểm chuẩn mà người dùng có thể khởi động. Đây là những quy định trên bảng điều khiển phía bên trái của cửa sổ chính. Khi người dùng muốn bắt đầu một thử nghiệm chẩn đoán của một số khía cạnh của máy tính, họ chỉ cần bấm vào phần đúng, tất cả được cung cấp trong một trình đơn thả xuống trên bảng điều khiển bên: máy tính, bo mạch chủ, hệ điều hành, máy chủ, hiển thị, đa phương tiện, lưu trữ, mạng, các thiết bị, phần mềm, bảo mật, cấu hình và cơ sở dữ liệu. kiểm tra điểm chuẩn được tương tự như vậy được phân loại, để cho phép người dùng dễ dàng chạy một bài kiểm tra đó tương ứng với những gì họ muốn kiểm tra. Những thử nghiệm này được tìm thấy trên bảng điều khiển bên cùng, ngay bên dưới chẩn đoán danh sách: Memory Đọc, Memory Write, Memory Sao chép, Memory Latency, và CPU đa luồng và kiểm tra FPU.

What is AIDA64 Extreme Edition?

AIDA64 Extreme Edition is software from FinalWire Ltd. that functions as a diagnostic program, and at the same time, as a benchmarking tool to test system performance, processors, disk drives, memory and cache. The software is utilized to check if everything in the computer is functioning properly, and these include hardware and software running in the system.The user interface provides all the diagnostics and benchmarking functions that the user can launch. These are provided on the left side panel of the main window. When the user wants to start a diagnostics test of certain aspects of the computer, they need only to click on the correct component, which are all provided in a dropdown menu on the side panel: computer, motherboard, operating system, server, display, multimedia, storage, network, devices, software, security, configuration and database. Benchmarking tests are likewise categorized, to allow the user to easily run a test that corresponds to what they want to check. These tests are found on the same side panel, directly below the diagnostics list: Memory Read, Memory Write, Memory Copy, Memory Latency, and multi-threaded CPU and FPU tests.

Các loại file được mở bởi AIDA64 Extreme Edition

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm AIDA64 Extreme Edition có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download AIDA64 Extreme Edition

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg