Handheld Transceiver (HT)

Định nghĩa Handheld Transceiver (HT) là gì?

Handheld Transceiver (HT)Cầm tay Thu (HT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Handheld Transceiver (HT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ đàm cầm tay (HT), thường được biết đến như một walkie-talkie, là một thiết bị phát sóng vô tuyến / nhận bị cầm tay sử dụng để liên lạc hai chiều dựa trên công nghệ phát thanh sóng ngắn. máy thu phát cầm tay thường được sử dụng bởi các quan chức cảnh sát và nhân viên y tế. Nó tiêu thụ ít điện năng và pin hoạt động, mà làm cho nó một phương pháp thông tin liên lạc thuận tiện và không tốn kém.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bộ đàm cầm tay dựa trên half-duplex (một chiều) thông tin liên lạc. Được thiết kế trong Thế chiến II bởi Donald L. Hings với kỹ sư phát thanh Alfred J. Gross và nhóm kỹ sư tại Motorola, HT đã tiến đáng kể từ khi phát triển ban đầu của nó. Ban đầu nó được thiết kế để sử dụng quân sự, nhưng cuối cùng nó đạt đến công chúng và trở thành có sẵn cho mục đích thương mại và cá nhân.

What is the Handheld Transceiver (HT)? – Definition

A handheld transceiver (HT), more commonly known as a walkie-talkie, is a handheld radio transmitter/receiver device used for two-way communication based on shortwave radio technology. Handheld transceivers are commonly used by police officials and medical staff. It consumes little power and is battery operated, which makes it a convenient and inexpensive communication method.

Understanding the Handheld Transceiver (HT)

A handheld transceiver is based on half-duplex (one-way) communication. Designed in World War II by Donald L. Hings with radio engineer Alfred J. Gross and engineering teams at Motorola, the HT has advanced significantly since its initial development. It was originally intended for military use, but it eventually reached the public and became available for commercial and personal use.

Thuật ngữ liên quan

  • Walkman Phone
  • Push-to-Talk (PTT)
  • Transceiver (TRX)
  • Handset
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm