APL File

? Cách mở file .APL? Những phần mềm mở file .APL và sửa file lỗi. Convert Text and Binary APL file sang định dạng khác.

.APL File Extension

   

File name APL File
File Type 1Monkey’s Audio Track Information File
Nhà phát triển Matthew T. Ashland
Phân loại Audio Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (22 Bình chọn)

File .APL là file gì?

APL là Audio Files – 1Monkey’s Audio Track Information File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Matthew T. Ashland.

Theo dõi tập tin thông tin được tạo bởi âm thanh của Monkey, một máy nén âm thanh lossless; chứa siêu dữ liệu cho một track âm thanh, bao gồm cả đầu và cuối vị trí của các ca khúc trong một file nguồn .APE; cũng có thể bao gồm các nghệ sĩ, album, tên bài hát, chiều dài, và các thông tin theo dõi khác.

What is a APL file?

Track information file created by Monkey’s Audio, a lossless audio compressor; contains metadata for an audio track, including the start and end location of the track within a source .APE file; may also include the artist, album, song name, length, and other track information.

Cách mở .APL file

Để mở file .APL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Media Player with K-Lite Codec Pack
  • Monkey’s Audio
  • Monkey’s Audio
  • Nullsoft Winamp with Monkey’s Audio plug-in
  • Adobe Photoshop Extended
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .APL

File .APL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.