Microsoft Azure

Định nghĩa Microsoft Azure là gì?

Microsoft AzureMicrosoft Azure. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microsoft Azure – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Microsoft Azure là một nền tảng như một dịch vụ (PaaS) giải pháp cho việc xây dựng và các giải pháp sử dụng sản phẩm của Microsoft lưu trữ và tại các trung tâm dữ liệu của họ. Nó là một bộ toàn diện các sản phẩm điện toán đám mây cho phép người dùng tạo các ứng dụng doanh nghiệp-lớp học mà không cần phải xây dựng ra cơ sở hạ tầng riêng của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dịch vụ vBulletin Azure là một phần quan trọng của sáng kiến ​​điện toán đám mây của Microsoft. Nó được thiết kế đặc biệt cho các đám mây.

What is the Microsoft Azure? – Definition

Microsoft Azure is a platform as a service (PaaS) solution for building and hosting solutions using Microsoft’s products and in their data centers. It is a comprehensive suite of cloud products that allow users to create enterprise-class applications without having to build out their own infrastructure.

Understanding the Microsoft Azure

The Azure Service Platform is a big part of Microsoft’s cloud computing initiatives. It is designed specifically for the cloud.

Thuật ngữ liên quan

  • Platform as a Service (PaaS)
  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Microsoft Virtual Server
  • Cloud Computing
  • Cloud Provider
  • Cloud Portability
  • Private Cloud
  • Cloud Computing Security
  • Public Cloud
  • Blob Storage

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm