Category 5 Cable (Cat5 Cable)

Định nghĩa Category 5 Cable (Cat5 Cable) là gì?

Category 5 Cable (Cat5 Cable)Thể loại 5 cáp (CAT5 Cable). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Category 5 Cable (Cat5 Cable) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cáp loại 5 (cáp CAT5) là một loại cáp được sử dụng rộng rãi trong các kết nối Ethernet trong mạng cục bộ, cũng như điện thoại và dữ liệu khác được truyền đi. Thể loại 5 cáp sử dụng một thiết kế xoắn đôi, chứ không phải là một cáp đồng trục hoặc một thiết kế cáp sợi quang.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về mặt kết nối loại 5 cáp cho các dự án, thông thường khối đấm xuống và kết nối mô-đun làm cho việc lắp đặt các giải pháp Cat5 dễ dàng và giữ cho các kết nối an toàn. Người sử dụng phải lưu ý các điểm bán kính uốn cong và các yêu cầu khác cho loại cáp này. Thể loại 5 cáp là một đặc điểm kỹ thuật mà phù hợp với tiêu chuẩn bao gồm TIA / EIA-568, một tiêu chuẩn công nghệ viễn thông.

What is the Category 5 Cable (Cat5 Cable)? – Definition

A Category 5 cable (Cat5 cable) is a type of cable that is used extensively in Ethernet connections in local networks, as well as telephony and other data transmissions. Category 5 cable employs a twisted pair design, rather than a coaxial cable or a fiber-optic cable design.

Understanding the Category 5 Cable (Cat5 Cable)

In terms of connecting Category 5 cable for projects, conventional punch-down blocks and modular connections make the installation of Cat5 solutions easy and keep the connections secure. Users must take note of the bend radius and other requirements for this cable type. Category 5 cable is a specification that conforms to standards including TIA/EIA-568, a telecommunications technology standard.

Thuật ngữ liên quan

  • Category 6 Cable (Cat 6 Cable)
  • Ethernet
  • Punchdown Block
  • Twisted-Pair Cable
  • Network
  • Wire Stripper
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm