Quiet possession

Định nghĩa Quiet possession là gì?

Quiet possessionQuy trình khép kín. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quiet possession – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tự do để tận hưởng một tài sản ám mà không can thiệp. Mỗi lần bán ngụ ý rằng người mua có bảo hành ngụ ý của yên tĩnh sở hữu.

Definition – What does Quiet possession mean

Freedom to enjoy a possessed property without interference. Every sale implies that the buyer has the implied warranty of quiet possession.

Source: ? Business Dictionary