Central processing unit (CPU)

Định nghĩa Central processing unit (CPU) là gì?

Central processing unit (CPU)Bộ phận xử lý trung tâm (CPU). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Central processing unit (CPU) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một máy tính để bàn, các chính (xử lý) chip bán dẫn mà thực hiện hầu hết các chức năng tính toán và kiểm soát. Trong một mini-máy tính, nó bao gồm một bảng mạch, và trong một máy tính lớn, một số bo mạch.

Definition – What does Central processing unit (CPU) mean

In a desktop computer, the main (processor) semiconductor chip that performs most of the calculation and control functions. In a mini-computer, it consists of a circuit board and, in a mainframe, several circuit boards.

Source: ? Business Dictionary