CHL File

? Cách mở file .CHL? Những phần mềm mở file .CHL và sửa file lỗi. Convert N/A CHL file sang định dạng khác.

.CHL File Extension

   

File name CHL File
File Type WinFast PVR2 Channel List
Nhà phát triển Leadtek Research
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .CHL là file gì?

CHL là Settings Files – WinFast PVR2 Channel List, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Leadtek Research.

Danh sách các kênh đã lưu bởi WinFast PVR2, chương trình phần mềm bao gồm phần cứng WinFast DVR (chẳng hạn như card TV tuner và các thiết bị USB); cửa hàng kênh có thể được xem và ghi lại bằng cách sử dụng phần mềm WinFast DVR2.

What is a CHL file?

List of channels saved by WinFast PVR2, the software program included with WinFast DVR hardware (such as TV tuner cards and USB devices); stores channels that can be viewed and recorded using the WinFast DVR2 software.

Cách mở .CHL file

Để mở file .CHL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Manager
  • Manager
  • LP Data View

Chuyển đổi file .CHL

File .CHL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.