CNM File

? Cách mở file .CNM? Những phần mềm mở file .CNM và sửa file lỗi. Convert Binary CNM file sang định dạng khác.

.CNM File Extension

   

File name CNM File
File Type NoteMap Outline File
Nhà phát triển LexisNexis
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .CNM là file gì?

CNM là Text Files – NoteMap Outline File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LexisNexis.

Nộp được tạo ra bởi LexisNexis NoteMap Outline, một chương trình sử dụng để làm đề cương; lưu trữ tài liệu văn bản sử dụng một cấu trúc đề cương; bao gồm chủ đề thụt vào, subpoints, và ghi chú khác; thường được sử dụng trong môi trường pháp lý cho trường hợp phân tích và đánh giá.

What is a CNM file?

File created by LexisNexis NoteMap Outline, a program used for making outlines; stores a text document using an outline structure; includes indented topics, subpoints, and other notes; often used in legal environments for case analysis and assessment.

Cách mở .CNM file

Để mở file .CNM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CNM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CNM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CNM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • LexisNexis NoteMap
  • LexisNexis NoteMap
  • NoteMap
  • easymeeting

Chuyển đổi file .CNM

File .CNM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.