CSPro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download CSPro – NA

Phần mềm CSPro

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

CSPro là phần mềm gì?

CSPro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của CSPro là Version NA (cập nhật NA)

Điều tra Dân số và hệ thống xử lý Khảo sát hoặc CSPro là một chương trình sử dụng để nhập, lập bảng, và phổ biến thông tin điều tra dân số và dữ liệu. Nó có các công cụ đơn giản mà có thể dễ dàng hiểu bởi những người từ các lập trình viên cho các nhân viên phi kỹ thuật. Nó được phát triển từ các bộ mã hóa điều tra cơ bản trên máy tính hệ điều hành DOS: Hệ thống tích hợp Vi xử lý (IMPS) và Tích hợp hệ thống Phân tích Khảo sát (ISSA) .Công chạy phần mềm trên giao diện đồ họa đơn giản và cho phép người dùng tạo các ứng dụng tùy chỉnh thông qua một ngôn ngữ lập trình phức tạp . Người mới bắt đầu có thể làm quen với chương trình thông qua việc thiết kế bảo trì kiểm soát chất lượng đơn giản. CSPro cần ít nhất 33 MHz và một bộ xử lý Pentium, 512MB RAM, SVGA Monitor, 100MB không gian đĩa có sẵn, và một hệ thống điều hành Windows.

What is CSPro?

Census and Survey Processing System or CSPro is a program used for entering, tabulating, and disseminating census information and data. It has simple tools that can be easily understood by people from the programmers to the non-technical staff. It is developed from the basic survey encoders on DOS computers: the Integrated Microcomputer Processing System (IMPS) and the Integrated System for Survey Analysis (ISSA).The software runs on simple graphical interface and enables users to create customized application through a sophisticated programming language. Beginners can familiarize themselves with the program through designing simple quality control maintenance. CSPro needs at least 33 MHz and a Pentium processor, 512MB of RAM, SVGA Monitor, 100MB of available disk space, and a Windows operating system.

Các loại file được mở bởi CSPro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm CSPro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) APLBCHCMPDCFENCENTEXFFMFMDFPENSSFTBWTRSXTB

Download CSPro

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg