MFX File

? Cách mở file .MFX? Những phần mềm mở file .MFX và sửa file lỗi. Convert N/A MFX file sang định dạng khác.

.MFX File Extension

   

File name MFX File
File Type Multimedia Fusion Extension
Nhà phát triển Clickteam
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .MFX là file gì?

MFX là Plugin Files – Multimedia Fusion Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Clickteam.

Mở rộng cho Multimedia Fusion 2 (MMF2), một trò chơi chương trình phát triển thị giác từ Clickteam; bổ sung thêm tính năng bổ sung, đối tượng, nhân vật, hoặc các nguồn lực khác vào chương trình.

What is a MFX file?

Extension for Multimedia Fusion 2 (MMF2), a visual game development program from Clickteam; adds extra features, objects, characters, or other resources to the program.

Cách mở .MFX file

Để mở file .MFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFX do người dùng đóng góp.

  • Clickteam The Games Factory
  • Clickteam Multimedia Fusion
  • Clickteam Multimedia Fusion
  • Mixman Spin Control
  • VisionLite

Chuyển đổi file .MFX

File .MFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.