CYB File

? Cách mở file .CYB? Những phần mềm mở file .CYB và sửa file lỗi. Convert N/A CYB file sang định dạng khác.

.CYB File Extension

   

File name CYB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CYB là file gì?

CYB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .CYB file

Để mở file .CYB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CYB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CYB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CYB do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .CYB

File .CYB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.