DBO File

? Cách mở file .DBO? Những phần mềm mở file .DBO và sửa file lỗi. Convert N/A DBO file sang định dạng khác.

.DBO File Extension

   

File name DBO File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DBO là file gì?

DBO là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DBO file

Để mở file .DBO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DBO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DBO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DBO do người dùng đóng góp.

  • RUMBA
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Booknizer
  • Datamat
  • SITAL
  • SITAL

Chuyển đổi file .DBO

File .DBO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.