Digital Terrestrial Television (DTTV)

Định nghĩa Digital Terrestrial Television (DTTV) là gì?

Digital Terrestrial Television (DTTV)Truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTTV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Terrestrial Television (DTTV) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kỹ thuật số mặt đất, truyền hình (DTT hoặc DTTV) là tín hiệu truyền hình
phát sóng qua mạng để được đón hơn không khí bằng cách sử dụng một ăng-ten hơn
cáp trên hoặc vệ tinh. Ở một số nước, DTT đã thay thế tương tự
truyền hình, phát thanh truyền hình với analog ngưng. mặt đất kỹ thuật số
truyền hình thường cung cấp tín hiệu HDTV như sử dụng cũng như hiệu quả hơn của
đài phát thanh phổ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật số chương trình phát sóng truyền hình mặt đất đã trở nên phổ biến rộng rãi ở hầu hết các nước phát triển. Ở một số nơi, chương trình phát sóng analog đã được ngưng. Tại Hoa Kỳ, đài truyền hình analog trái không khí trong năm 2009.

What is the Digital Terrestrial Television (DTTV)? – Definition

Digital terrestrial television (DTT or DTTV) is television signals
broadcast over the air to be picked up over the air using an antenna rather than
over cable or satellite. In several countries, DTT has replaced analog
television, with analog broadcasting discontinued. Digital terrestrial
television typically offers HDTV signals as well as more efficient use of the
radio spectrum.

Understanding the Digital Terrestrial Television (DTTV)

Digital terrestrial television broadcasts have become widely available in most developed countries. In several places, analog broadcasts have been discontinued. In the U.S., analog TV stations left the air in 2009.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T)
  • Over-The-Air Television (OTA)
  • Cord Cutting
  • Fill Rate
  • Level Design
  • Stereoscopic Imaging
  • Character Animation
  • Computer Animation
  • QuickTime
  • Stop Motion Animation

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm