VAE File

? Cách mở file .VAE? Những phần mềm mở file .VAE và sửa file lỗi. Convert N/A VAE file sang định dạng khác.

.VAE File Extension

   

File name VAE File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .VAE là file gì?

VAE là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .VAE file

Để mở file .VAE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VAE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VAE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VAE do người dùng đóng góp.

  • VSO AVCHD Editor_0.4.4.1
  • VSO AVCHD Editor_0.4.2.25
  • VSO AVCHD Editor_0.4.2.25
  • VSO AVCHD Editor

Chuyển đổi file .VAE

File .VAE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.