DIST File

? Cách mở file .DIST? Những phần mềm mở file .DIST và sửa file lỗi. Convert N/A DIST file sang định dạng khác.

.DIST File Extension

   

File name DIST File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DIST là file gì?

DIST là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DIST file

Để mở file .DIST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DIST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DIST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DIST do người dùng đóng góp.

  • iTunes
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .DIST

File .DIST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.