Hospital affiliation

Định nghĩa Hospital affiliation là gì?

Hospital affiliationLiên kết bệnh viện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hospital affiliation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thỏa thuận giữa một bệnh viện và một chương trình sức khỏe đặc biệt, trong đó bệnh viện chăm sóc cho các thành viên của chương trình.

Definition – What does Hospital affiliation mean

An agreement between a hospital and a particular health plan, wherein the hospital provides care to the plan’s members.

Source: ? Business Dictionary