Security Association (SA)

Định nghĩa Security Association (SA) là gì?

Security Association (SA)Hiệp hội an ninh (SA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Security Association (SA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Security Association (SA)? – Definition

Understanding the Security Association (SA)

Thuật ngữ liên quan

  • Security Architecture
  • Security Certificate
  • Internet Key Exchange (IKE)
  • Internet Protocol Security (IPsec)
  • Internet Protocol Security VPN (IPsec VPN)
  • Security Policy
  • Encapsulating Security Payload (ESP)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm