Dual Core

Định nghĩa Dual Core là gì?

Dual CoreLõi kép. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dual Core – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lõi kép là một CPU có hai bộ vi xử lý riêng biệt làm việc đồng thời trong mạch tích hợp tương tự. Đây là loại vi xử lý có thể hoạt động một cách hiệu quả như một bộ xử lý duy nhất nhưng có thể thực hiện các hoạt động lên đến hai lần như một cách nhanh chóng. Bởi vì mỗi lõi có bộ nhớ cache riêng của mình, hệ điều hành có khả năng xử lý hầu hết các tác vụ song song.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Dual Core? – Definition

Dual core is a CPU that has two distinct processors that work simultaneously in the same integrated circuit. This type of processor can function as efficiently as a single processor but can perform operations up to twice as quickly. Because each core has its own cache, the operating system is able to handle most tasks in parallel.

Understanding the Dual Core

Thuật ngữ liên quan

  • Quad-Core Processor
  • Triple Core
  • Multicore
  • Microprocessor
  • Clock Speed
  • Integrated Circuit (IC)
  • Central Processing Unit (CPU)
  • Overclocking
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm