Frame Grabber

Định nghĩa Frame Grabber là gì?

Frame GrabberKhung cài đặt đơn giản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frame Grabber – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một grabber khung là một thiết bị phần cứng sử dụng để chuyển đổi một khung video vào một duy nhất, hình ảnh vẫn bitmap. Khung grabbers là thẻ ban đầu độc lập mà gắn vào một cổng máy tính, nhưng bây giờ họ có sẵn như là một phần của bo mạch quay video hoặc card màn hình ở hầu hết các máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khung vẫn cá nhân được chụp qua một grabber khung từ một dòng video analog hoặc kỹ thuật số. Do kỹ thuật xử lý hình ảnh / video của nó, một grabber khung được sử dụng như một phần của hệ thống computer vision nơi chế biến, tàng trữ và các nhiệm vụ khác được thực hiện dưới hình thức kỹ thuật số. Đầu grabbers khung chế tạo chỉ có đủ bộ nhớ để lưu trữ một hình ảnh kỹ thuật số, nhưng với công nghệ tiên tiến hơn hiện tại, người dùng có thể lưu trữ, truyền và hiển thị nhiều hình ảnh cùng một lúc.

What is the Frame Grabber? – Definition

A frame grabber is a hardware device used to convert a video frame to a single, still bitmapped image. Frame grabbers were initially standalone cards that attached to a computer port, but now they are available as part of video capture boards or display adapters in most computers.

Understanding the Frame Grabber

Individual still frames are captured through a frame grabber from an analog or digital video stream. Due to its image/video processing technique, a frame grabber is used as part of computer vision systems where processing, storing and other tasks are done in digital form. Early manufactured frame grabbers had only enough memory to store one digital image, but with more advanced current technology, a user can store, transmit and display multiple images at the same time.

Thuật ngữ liên quan

  • In-Betweening (Tweening)
  • Video Capture
  • Image Processing
  • Video Editing
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm