E.M. HD Video Converter

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download E.M. HD Video Converter – NA

Phần mềm E.M. HD Video Converter

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

E.M. HD Video Converter là phần mềm gì?

E.M. HD Video Converter là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của E.M. HD Video Converter là Version NA (cập nhật NA)

Phần mềm này cho phép người dùng chuyển đổi video vào đĩa Blu-Ray, AVCHD (cho PS3 và máy nghe nhạc Blu Ray), MPEG, WMV, DivX, XviD, Quick Time, và MPEG4, và các định dạng khác. Trình chuyển đổi video cũng cho phép chuyển file đến các thiết bị lưu trữ ngoài như USB, đĩa CD, và đĩa DVD. Chuyển đổi các tập tin để phù hợp chơi game console cũng được kích hoạt bởi phần mềm này. Tất cả các tập tin chuyển đổi là ở độ nét cao. EM HD Video Converter cho phép người dùng chuyển đổi các file video từ định nghĩa tiêu chuẩn để độ phân giải cao và các thông số bộ hồ sơ đầu ra như kích thước video, khung bit, tỷ lệ khung hình, và khía cạnh chuyển đổi hàng loạt ratio.Quick được kích hoạt và có thể được sáp nhập vào một tập tin. Sự hỗ trợ phần mềm chuyển đổi thành nhiều định dạng và sáp nhập nhiều video vào một tập tin. Kéo và thả giúp bạn dễ dàng sử dụng.

What is E.M. HD Video Converter?

This software enables users to convert videos to Blu-Ray, AVCHD (for PS3 and Blu Ray players), MPEG, WMV, DiVX, Xvid, Quick Time, and MPEG4, and other formats. The video converter also allows file transfer to external storage devices like the USB, CD, and DVD. Conversion of files to fit gaming consoles are also enabled by this software. All converted files are in high definition. E.M. HD Video Converter allows users to convert video files from standard definition to high definition and set parameters of the output profile such as the video size, bit frame, frame rate, and aspect ratio.Quick batch conversions are enabled and can be merged into one file. The software supports conversions into multiple formats and merging multiple videos into one file. The drag and drop makes it easy to use.

Các loại file được mở bởi E.M. HD Video Converter

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm E.M. HD Video Converter có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 3GP23GPPASFCINDATDSMDVFLCFLIGIFMKVOGMTSVOB

Download E.M. HD Video Converter

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg